تلفن های شرکت:

۰۲۱ ۶۵۶۳۵۵۵۵

۰۲۱ ۶۵۶۳۶۶۶۰

 

۰۹۱۲۱۲۳۰۸۹۸

۰۹۱۲۶۷۹۲۷۳۰

سایت :

www.paytakhtseram.com

 

آدرس: شهریار به سمت جاده رباط کریم_ روبروی پمپ بنزین وحیدیه_ پایتخت سرام

➖➖➖➖➖