پیام مدیر

پیغام مدیر

 ای ایران ای مرزپرگهر         ای خاکت سرچشمه ی هنر

کیفیت مسیر شیرینی  است که در انتها آن ابتدای پیشرفت در جهت تامین خواسته های مشتریان محترم می باشد.

شرکت پایتخت سرام با بیش از۱۸ سال سابقه در امر تولید محصولات انواع

حاشیه کاشی، قرنیز،کاشی های سنتی مساجد، تابلو وتک گل های کاشی

تزئینی در بازارهای داخلی عرضه می نمایدوبا نگاهی به آینده،کنترل کیفیت

محصولات را به دقت انجام میدهد و براین باوراست که رضایت مصرکنندگان

سر مایه اصلی این شرکت در ادامه مسیر خواهد بود. کیفیت مهمترین عامل

تصاحب بازارهای مصرف است،لذا جهت دسیابی  به این عامل مهم، با

استفاده از تکنولوژی نوین جهانی بهترین مواد اولیه وپرسنل متخصص

ومجرب،بر این باوریم که باید بهترین ها را تولید وتقدیم نماییم.مامشتری را

شریک خود میدانیم واین باور سبب گردیده استمرار کیفیت، نوآوری در

تولیدواستفاده از جدیدترین ماشین آلات را جز استراتژی خود قلمدار کنیم.